نمایندگی های سیکا پارسیان در سایر شهرها

نمایندگی اصفهان

مجتبی طالبی


آدرس: اصفهان، خیابان فیض، چهارراه رکن الملک

تلفن:  36632045 031
فکس:   36617821 031

نمایندگی مشهد

علیرضا شکاری

 

آدرس: مشهد، خیابان خیام شمالی 75، پلاک 8، شرکت نیروانا شرق.

تلفن:  37113766 051
 

نمایندگی البرز

شهریار فاضل

 

تهران، فلکه دوم شهران، بلوار شهران، پلاک128، واحد 2

تلفن : 44337198 021

فکس: 44366251 021