نمایندگی های سیکا پارسیان در سایر شهرها

نمایندگی اصفهان

مجتبی طالبی


آدرس: اصفهان، خیابان فیض، چهارراه رکن الملک

تلفن:  36632045 031
فاکس:   36617821 031

نمایندگی مشهد

محمد تقی یوسفی

 

آدرس: مشهد، مجتمع تجاری گردشگری سپاد، بهارستان 2، پلاک30.

تلفن:  37113766 051
فاکس:   37113935 051

نمایندگی خوزستان

خانم نجفی، آقای بی ریایی

 

آدرس: دزفول ؛ خیابان نبوت بین حافظ و بهشتی پلاک ۵۹

تلفن: 6-42273273 061

فاکس: 42273272 061