پروژه های برتر داخلی

گروه صنعتی عوجان

بخش ساختمان
بازار هدف:کفپوش و پوشش های صنعتی
 

 

 • Sikafloor®-11 pronto
 • Sikafloor®-14 pronto
 • Sikafloor®-16 pronto
 • Sikafloor®-21 Purcem®
 • Sikafloor®-29 Purcem®
 • Sikafloor®-29 Purcem®
 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor® Cor-EG-5

گروه صنعتی آذین خودرو

بخش ساختمان
بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی و کفپوش

 

 • SikaFloor ®Chapdur
 • SikaGrout®-212

نوو نوردیسک

بخش ساختمان

بازار هدف:پوشش بام

 • Sarnafil ®TS 77-15 RAL 9016
 • Sarnafil ®T Welding cord beige 4mmx100m
 • Sarnabar ®6/15 2250mm
 • Sarnabar® Tube SBT-20/160 mm
 • Sarnafat ®Tube SFT-50/160 mm
 • Sarnacol ®T660
 • Sarnafil ®T Prep
 • Sarnafil ®T Drain
 • Sarnafil ®T Overflow 63 beige
 • S-Leafguard

 

کارخانه نستله

بخش ساختمان

بازار هدف:کفپوش ها و پوشش های صنعتی

 • Sikafloor®-21 PurCem
 • Sikafloor®-29 PurCem
 • Sikafloor®-31 PurCem
 • Sikafloor®-161

بیمارستان شریعتی

بخش ساختمان

بازار هدف:افزودنی های بتن

 • Sika ®Viscocrete®-5110B
 • Sika ®Viscocrete®-3110
 • Sika Plast®-1500D
 • Sika Monotop®-612

گروه صنعتی ماموت

بخش صنعت
بازار هدف: حمل و نقل

 • SikaForce®-7722 L105, 35
 • SikaForce®-7710 L35
 • SikaForce®-7010
 • Sikaflex®-521 UV
 • Sikaflex®-263
 • Sikaflex®-260 N

ساختمان جدید بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بخش صنعت

بازار هدف: نمای ساختمان و نصب پنجره

 • Sikasil® IG-25
 • Sikasil® SG-500 CN
 • SikaHyflex® -305 EU

بیمارستان فوق تخصصی دکتر سمیعی

 

 

بخش صنعت

بازار هدف: نمای ساختمان و نصب پنجره

 • Sikasil® IG-25
 • Sikasil® SG-500 CN

کارخانه وین تک ( WINTECH)

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264(RAL 6034)
 • Sikaflex® PRO3 – SL

 

پتروشیمی جم

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی

 • SikaTop®Armatec®-110 Epocem
 • ®SikaRep
 • Sikadur®-32
 • Sikaflex® PRO3
 • ®Sikadur-Combiflex
 • Sikadur®-31
 • Sikagard®-720 Epocem
 • Sikafloor®-156
 • Sikagard®-63 N

 

مجتمع الماس قو

 

 

بخش صنعت

بازار هدف: نمای ساختمان و نصب پنجره

 • Sikasil® IG-25
 • Sikasil® SG-500 CN
 • Sikasil® WS-605

شرکت پردیس کاغذ پاژ

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264(RAL 6017)

دریاچه چیتگر

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: چسب ها و درزگیرها

 • Sikaflex® PRO-3

ایران مال

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: افزودنی های بتن

 • ®Sika® ViscoCrete

سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی

 • Sikadur® -31
 • Sikadur® -32
 • ® SikaRep
 • SikaBond® DV

برج میلاد

بخش صنعت

بازار هدف: نمای ساختمان و نصب پنجره

 • Sikasil® IG-25

سفارت آلمان

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: پوشش بام

 • Sikalastic® -614

جاده بتنی ریبار

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: افزودنی های بتن

 • Sika® FM-6
 •  Sika® Air-Entrained
 •  Sika® Compound

مجتمع کارستان

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264(RAL 7032)
 • Sikadur®-31

شرکت تولیدی پارس حیات

 

 

بخش ساختمان

بازار هدف: کفپوش ها و پوشش های صنعتی

 • Sikafloor®-161
 • Sikafloor®-264
 • Sikadur®-31
 • Sikaflex® PRO3