بینش سیکا

سيكا به عنوان يك نام تجاري

نام تجاري به محصولات هويت متمايز می‌دهد و آن‌ها را با مجموعه‌ای مشخص از ارزش‌ها مرتبط می‌کند. اين حقيقت از همان اوايل تاسيس شركت سيكا توسط کسپر وینکلرمورد توجه قرار گرفت. او نام شركت را تعيين و نشان تجاري آن را طراحي كرد. جايگاه قابل توجهي كه نام تجاري سيكا در طول سال‌ها بدست آورده است، مديون اين دورنگري است. نشان تجاري سيكا از زمان طراحي اوليه آن به طور جزئي تغييراتي كرده است، و نشان دهنده تداوم و ثبات است. اين نشان در سرتاسر جهان به عنوان نمادي از نوآوري، كيفيت و خدمت شناخته می‌شود. اين علامت تجاري تركيبي از كلمه و تصوير است و بيانگر يك دارايي ارزشمند در سرتاسر جهان در طول چند دهه توسعه گروه سيكا بوده است. برند سیکا با موفقيت وارد بازار شد و به راحتي در تمام مرزهاي فرهنگي مورد پذيرش قرار گرفت. مشتريان كشورهاي مختلف می‌توانند در هر جايي كه نشان سيكا را می‌بینند، به كيفيت و خدمات سيكا دسترسي داشته باشند.

فرهنگ سازمانی - تاثيرگذاري بر خارج و داخل سازمان

دومين هسته اصلي نام تجاري سيكا، در كنار جایگاه آن در بازار، شخصيت نام تجاري است. ساختار اصلي اين شخصيت از سه ويژگي تشكيل می‌شود: پيشگام بودن، كار تيمي و تعهد. امروزه اين ویژگی‌ها، آگاهي كاركنان سيكا را در سرتاسر جهان شكل می‌دهند. براي اطمينان از حفظ همکاری‌های قوی داخلي، حتي در عصر ديجيتال، امكانات ارائه شده جدید توسط شبكه اجتماعي داخلی ما، چشم اندازهای بهتری ارائه می دهد. درکنار این فعالیت های داخلي، كمپين‌هاي برندینگ کارفرما نيز به افزايش ارتباطات بیرون سازمانی پرداختند تا «روحيه سيكا» در خارج از شركت بيشتر آشكار و ملموس شود.

جهاني اما محلي

می‌خواهید به چه نوع سازماني بپيونديد؟ يك سازمان كوچك يا متوسط محلي؟ يا يك شركت چندمليتي جهاني؟ وقتي در سيكا كار می‌کنید، مجبور نيستيد بين اين دو گزينه انتخاب كنيد- ما جهاني و محلي هستيم.

ايجاد اعتماد - هر روز

اعتماد براي سيكا بسيار حائز اهميت است. اعتماد پايه و اساس روابط ما با مشتريان و كاركنان است. ما به قابلیت‌های تمام اعضاي تيم سيكا اعتماد داريم و هر روز، از طريق اعطاي آزادي و اختيار عمل بالاتر از حد معمول، به آن‌ها پاداش می‌دهیم. اگر به سيكا اعتماد كنيد، می‌توانیم دنيايي از فرصت‌های شگفت انگيز را به روي شما نيز بگشاييم.

روحيه سيكا

«دوستانه، جالب، و اغلب ساده»، اين توصيف بسياري از كاركنان ما از روابط كاري خود در سيكا است و ما آن را «روحيه سيكا» می‌نامیم. هدف ما، گسترش فرهنگ عملكرد و احترام در سلسله مراتب سازماني، واحدها و كشورها است، به نحوي كه بتوانيم به جاي محدود كردن همکاری‌ها، آن‌ها را تقويت كنيم. به اين ترتيب مطمئن می‌شویم كه همه از كار با سيكا لذت می‌برند.