تعهد سیکا به کمپین

دوستان عزيز سيكا،

چشم‌انداز بلند مدت سيكا به توسعه تجارت و قبول مسئوليت در قبال تمام ذينفعان شركت اختصاص دارد. از جمله موفقیت‌های شركت در زمينه دستيابي به پايداري و یکی از افتخارات ما اين حقيقت است كه توانسته‌ایم با تاثير كمتر بر محيط زيست، ارزش بيشتري را براي ذينفعان خود ايجاد كنيم.

 

تعيين مسير توسط استراتژی و بهره‌مندي مردم از دستاوردها

استراتژی پايداري سيكا ثابت شده است: افزايش 15 درصدي بازده انرژي در طي سال‌های 2014 و 2015 در مقايسه با سال 2013 نشان می‌دهد كه سيكا در مسير درستي قرار دارد. مصرف آب به ازاي هر تن فروش در همين دوره به ميزان 43% كاهش يافته و به 0.41 متر مكعب رسيده است. سرمايه گذاری‌های شركت در پروژه‌های مختلف در زمينه بازده انرژي و آب در سرتاسر جهان به بار نشسته است. از سال 2013، پسماند به ميزان 3.3 درصد كاهش يافته است. آمار تعداد حوادث شغلي، با اتلاف زمان كاري بيش از يك روز، هر سال حدود 10% كاهش نشان می‌دهد.

پايداري در تمام سازمان گسترش يافته است. در اين ارتباط، كاركنان زيادي با سابقه طولاني در اختيار داريم. سيكا دوره‌های آموزشي داخلي و خارجي را به عنوان ابزار توسعه‌ای مهم براي بيش از 18000 كارمند خود برگزار می‌کند.  در سال 2017، سيكا حدود 10.7 ميليون فرانك سوييس براي توسعه نيروي كاري هزينه كرده است (سال قبل: 9.9 ميليون فرانك سوييس). و هدف از اين کار این بوده كه هر كارمند حداقل 10 ساعت در سال آموزش ببيند. در سال 2017، اين عدد به 12.4 ساعت رسيد.

 

ارزش بيشتر براي تمام ذينفعان

سيكا از طريق محصولات، سیستم‌ها و راه حل‌های خود به دنبال ايجاد منافع بيشتر براي ذينفعان شركت است. افزایش اين منافع به اندازه ی کاهش پيامدهاي منفي مربوط به فرايند توليد و مصرف منابع، مهم است. استراتژی صحيح و ايجاد اعتماد به همراه تعهد و فداكاري تمام كاركنان از جمله اركان موفقيت سيكا به شمار می‌آیند. مسير حركت سيكا به سمت هدايت جهاني در فلسفه كارآفريني شركت و روحيه سيكا نهفته است. روحيه سيكا با مجموعه‌ای از پنج اصل و ارزش مترادف است كه DNA و شالوده شركت را تشكيل می‌دهند: اولويت با مشتري، شجاعت در نوآوري، پايداري و يكپارچگي، اختيار و احترام، و مديريت دستاوردها.

پايداري هميشه بخشي از هويت ما بوده است. ما متعهد به اندازه‌گيري، ارتقاء، گزارش‌دهي و برقراري ارتباط مداوم در زمينه ارزش آفريني پايدار هستيم. عبارت «ارزش بيشتر- تاثير كمتر» به تعهد سيكا، در زمينه افزايش ارزش محصولات و سهم نسل كنوني و نسل‌های آينده، اشاره دارد.

 

استانداردهاي اخلاقي

سيكا در تمام كشورها و جوامعي كه در آن حضور دارد، پيشرفت اجتماعي و اقتصادي خود را افزايش می‌دهد و از طريق «بنياد رومالد بوكارد» به طور فعال از پروژه‌های اجتماعي در جوامع محلي حمايت می‌کند. سيكا يكي از اعضاي «معاهده جهاني سازمان ملل» و متعهد به توسعه پايدار جهاني است. سيكا بر سر يكپارچگي مصالحه نمی‌کند و از استانداردهاي اخلاقي بالايي در كار خود استفاده می‌کند. استانداردها و قوانين رفتاري شركت و كاركنان آن در «نظام‌نامه اخلاقي» سيكا تعريف شده‌اند.