آماده سازی سطح و ابزار های کمکی

چسب ها و درزگیرهای سیكا چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح مختلف ایجاد می کنند. به منظور افزایش قدرت چسبندگی چسب ها و درزگیر ها بر روی سطوح مختلف، می بایست سطح کار در ابتدا تمیز، خشك و عاری از چربی، روغن، غبار، ذرات سست یا سایر موادی باشد كه می توانند تاثیرمنفی بر چسبندگی داشته باشند. پاك کنند ه ها و فعال سازهای سیكا محصولاتی هستند كه به شما كمك می کنند تا سطحی ایده آل برای به دست آوردن نتایج بی نقص آماده كنید. پرایمرهای ما چسبندگی به سطوح دشوار مانند برخی پلاستیک ها را بهبود می بخشند و باعث بهبود چسبندگی بلند مدت مخصوصا در شرایط بسیار سخت می شوند. دلایل مختلفی برای آماده سازی سطوح وجود دارد:

 • زدودن نقاط سست از سطح و حذف موادی كه اثر منفی بر چسبندگی دارند
 • بهبود چسبندگی
 • ایمنی وتكرارپذیری فرایند برای ایجاد كیفیت
 • دوام طولانی؛ پایداری شیمیایی و مكانیكی
 • افزایش استحكام لایه های زیرین( برای مثال، GRP با لایه ژل کوت)

هدف نهایی به دست آوردن سطحی یکنواخت با ایجاد چسبندگی مناسب است. به واسطه تنوع سطوح و زیرلایه ها، مواد آماده سازی سطوح گوناگونی وجود دارند.
 

Sika® Cleaner

پاک کننده های سیکا

 • Sika® Cleaner P

Sika® Aktivator

فعال کننده های سیکا

 • Sika® Aktivator-100
 • Sika® Aktivator-205
 • Sika® ADPrep

Sika® Primer

پرایمرهای سیکا

 • Sika® Primer-206 G+P
 • Sika® Primer-209 D
 • Sika® Primer-210

پاک کننده های دست و ابزار

 • Sika® Handclean
 • Sika® Tooling Agent-N
 • Sika® Remover-208

تفنگ های فشاری دستی

 • Sika® KHP2
 • Sika® BHP 400 / Sika BHP 600

تفنگ تزریق با هوای فشرده

 • Sika® BLP 400 / Sika® BLP 600