لیست محصولات چسب ها و درزگیرها (موجود)

Sikaflex® PRO-3

درزگیر پلی اورتان تک جزئی با مصارف چندگانه، مناسب برای درزهای کف  و دیوار

Sika® Primer -3N

آستر شفاف تک جزئی مناسب برای سطوح متخلخل و فلزی

Sikaflex®-111

به زودی

Sikaflex®-112

به زودی

Sikaflex®-118

به زودی