انواع کاربرد درزگیرهای سیکا

ساختمان‌ها در چه قسمت‌هایی بيشتر در معرض نفوذ آب قرار دارند؟ در محل درزها!

براي اطمينان خاطر بيشتر از درزگیرهاي سيكافلكس (®Sikaflex) و سيكاهايفلكس (®SikaHyflex) براي محافظت اتصالات خود در برابر آب استفاده كنيد. در كاربردهايي كه «نفوذ آب واقعاً اهميت دارد» می‌توان از محصولات با كيفيت سيكا استفاده كرد.

پيشرفت مداوم و کارخانه‌های توليدي مدرن

اين محصولات ثمره 100 سال تجربه، پيشرفت مداوم، نوآوري و کارخانه‌های توليدي مدرن هستند. سبد محصولات سيكا شامل تمام فناوری‌های مهمي می‌شود كه بهترين راه‌حل‌ها را براي پروژه‌های شما پيشنهاد می‌دهند.

چرا پر کردن درزها تا اين حد اهميت دارد؟

  • افزايش دوام نمای ساختمان
  • جلوگیری از عبور مواد مختلف (مانند هوا، آب، مواد شيميايي، دود و غيره)
  • ايجاد عايق حرارتي و صوتي
  • بهبود نماي ظاهري ساختمان
  • كاهش مصرف انرژي ساختمان