لیست محصولات پوشش بام سیکا

Sarnafil®-G410 15EL

ممبران پلیمری جهت آب بندی بام

Sarnafil TG 66-20

ممبران پلیمری جهت آب بندی بام های بالاست

Sikalastic®-614

ممبران پلی یورتان مایع تک جزئی جهت آب بندی بام

Sikalastic® 560 GCC

ممبران مایع آب بند کننده بام، دوست دار محیط زیست بر اساس تکنولوژی کوالاستیک

Sikaplan® TM-15

ممبران پلیمری برای آب بندی بام

Sarnafil® G/S Metal sheet

ورق مخصوص با پوشش پی وی سی جهت استفاده در گاتر ها