لیست محصولات کفپوش ها و پوشش ها (سفارشی)

Sikafloor-263 SL

سيستم اپوکسی دوجزئی، پخش كننده و خود تراز

 

(ناموجود)

Sikafloor® 20 PURCEM

کفپوش پلی اورتان با مقاومت بالا، ماله کشی آسان و بادوام

 

(ناموجود)

Sikafloor® 21 PURCEM

کفپوش خودتراز پلی اورتان برای تردد متوسط تا سنگین

 

(ناموجود)

Sikagard® Wallcoat N

رنگ رویه اپوکسی پایه آب دو جزئی

 

(ناموجود)