لیست محصولات کفپوش های صنعتی (موجود)

Sikafloor®-156/161

پوشش دو جزئی اپوکسی، ملات تراز كننده و دوغاب ملاتی

Sikafloor®-264

اپوکسی دو جزئی پوشش نهایی

SikaCor® EG- 5

پوشش رویه (رنگ) 2 جزئی آکریلیک پلی یورتانی

Sikagard® -63N

پوشش محافظتی 2 جزئی اپوکسی

Sika® Extender T

عامل غلظت دهنده برای سیستم های رزین

Sika® Chapdur

سخت‌كننده‌ي غير فلزي كف