لیست محصولات افزودنی های بتن (سفارشی)

Sika® Viscocrete® -5110 D

افزودنی کاهنده آب در بتن با کارایی بالا

 

Sika® Antisol® E-10

مایعی است با پایه پارافینی برای جلوگیری از از دست رفتن آب بتن

Sika® Separol® FP-15

عامل آزاد کردن ضد خورندگی قالب با پایه روغن