انواع کاربرد افزودنی های بتن سیکا

سیستم‌های با دوام و جديد بتن‌ريزي

سیستم‌های سيكا نه تنها دوام بالايي دارند، بلكه با روش‌های جديد بتن‌ريزي و جنبه‌های معماري و زيست محيطي نيز مطابقت دارند. در كنار اين مزايا، همه نوع خدمات فني نيز مطابق با نيازهاي مشتري و پروژه، توسط این مجموعه ارائه می‌شوند.