کفپوش ها و پوشش های صنعتی

فایل ها
ردیف عنوان نوع فایل زبان فرمت سایز  
کفپوش های صنعتی سیکا در کارخانه نستله
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 1.96 MB
کفپوش سیکا در کارخانه پردیس کاغذ پاژ_مشهد،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 893.06 KB
کفپوش سیکا در کارخانه وین تِک_تبریز،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 1.36 MB
کفپوش سیکا در شرکت صنعتی آذین خودرو
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 810.26 KB
کفپوش های اپوکسی سیکا در کارخانه رانی
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 858.74 KB
بیمارستان سنت کنستانتین_رومانی
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 118.68 KB
کفپوش های تخصصی سیکا در پارکینگ کارستان_تهران،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 1.32 MB
کفپوش سیکا در کارخانه پارس حیات_زنجان،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 602.81 KB
بیمارستان گرونینگ_بلژیک
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 485.63 KB
بیمارستان یورک_انگلیس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 196.24 KB
پارکینگ دفتر مرکزی سیکا_سوییس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 785.67 KB
پارکینگ کیلزبرگ_آلمان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 674.86 KB
پارکینگ مرکز تجاری_استرالیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 242.84 KB
تعمیر و نوسازی پارکینگ_انگلیس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 329.62 KB
دفتر مرکزی مجله لتودیانت_پاریس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 870.98 KB
ساختمان مسکونی_استرالیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 145.71 KB
کارخانه تجحیزات الکتریکی_اسپانیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 298.43 KB
کارخانه فرآروی گوشت_یونان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 169.21 KB
کارخانه کوکاکولا_استرالیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 169.06 KB
کارخانه للیستد_هلند
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 146.28 KB
مرکز آموزشی نوتردام_بلژیک
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 271.37 KB
مرکز آموزشی کودکان_پرتغال
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 222.12 KB
مرکز تجاری هوم بوش_استرالیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 317.36 KB
مرکز تفریحی ورزشی_لهستان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 837.72 KB
نانوایی خانواده دافگارد_سوئد
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 158.47 KB
استادیوم سیدنی کریکت_استرالیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 351.54 KB
بیمارستان ساوسا مارتینز_پرتغال
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 109.83 KB