افزودنی های بتن

فایل ها
ردیف عنوان نوع فایل زبان فرمت سایز  
افزودنی های بتن سیکا در بیمارستان شریعتی
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 1.44 MB
محصولات مقاوم سازی سیکا در پتروشیمی جم_عسلویه،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 532.34 KB
افزودنی های بتن سیکا در پل های دسترسی مجتمع ایران مال_تهران،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 936.03 KB
جاده بتنی ریبار با افزودنی های بتن سیکا_خراسان جنوبی،ایران
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 715.31 KB
استادیوم شهرداری وروکلا_لهستان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 297.02 KB
ایستگاه انرژی کارانجوکار_ایسلند
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 243.24 KB
بیمارستان برسچت_بلژیک
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 243.12 KB
پارکینگ بتنی_رومانی
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 169.67 KB
پایانه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی_لهستان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 1.03 MB
تونل گاتهارد_سوییس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 2.89 MB
تونل متروی مرکزی_آمریکا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 973.23 KB
تونل ویسپ_سوییس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 695.17 KB
جاده تونلی_لهستان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 1.22 MB
جاده بتنی تونل ها_ایتالیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 318.30 KB
جاده جهرا_کویت
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 389.64 KB
سد تونا_کلمبیا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 282.46 KB
سد هووِر_آمریکا
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 369.28 KB
کارخانه سیمان هایدلبرگ_آلمان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 210.24 KB
کارخانه وولکس واگن_لهستان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 589.15 KB
گرینویچ کریک ساید_لندن
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 678.67 KB
معدن مس_شیلی
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 431.94 KB
موسسه فردریک لوفلر_آلمان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 257.02 KB
فرودگاه_یونان
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 269.93 KB
کتابخانه برمینگهام - انگلیس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 289.98 KB
ساختمان جدید تئاتر نوِ دیودلو-جمهوری چک
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 202.75 KB
ساختمان تحقیق و توسعه سیکا - سوییس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 838.79 KB
منازل مسکونی-سوییس
پروژه های سیکا
انگلیسی
pdf 723.92 KB