برگه اطلاعات فنی محصولات - چسب ها و درزگیرها

فایل ها
ردیف عنوان نوع فایل زبان فرمت سایز  
Sikaflex® PRO-3
برگه اطلاعات فنی
فارسی
pdf 108.10 KB
Sikaflex® Construction+
برگه اطلاعات فنی
فارسی
pdf 126.23 KB
Sikaflex®-118 Extreme Grab
برگه اطلاعات فنی
فارسی
pdf 129.06 KB
Sika® Primer-3N
برگه اطلاعات فنی
فارسی
pdf 79.50 KB
Sika® Primer-210
برگه اطلاعات فنی
فارسی
pdf 1.95 MB