صد سال فعالیت

 صد سال

در سال 2010، سيكا صدمين سالگرد خود را جشن گرفت. توليد محصولات نوآورانه و ثبات شركت براي سهامداران باعث شد تا سيكا اولين قرن فعاليت خود را با رشد سپری کند. ما اكنون در 101 كشور با بيش از 18000 نفر کارمند حضور داريم.

اصول توسعه پايدار نقش بسيار مهمي در سيكا دارند، زيرا اين اصول براي چالش‌های كنوني و آينده راه حل ارائه می‌کنند. اين چالش‌ها با جهت گیری‌های كلان، مانند مديريت آب، حفظ انرژي يا كنترل آب و هوا، ارتباط دارند و تمام آن‌ها شرايط و رشد اقتصادي در آينده را تعيين می‌کنند. موفقيت شركت به ارائه راه حل‌های هوشمندانه براي اين جهت گیری‌های كلان بستگي دارد.

 

 رشد مداوم

حضور در بازار و رشد سازماني

رشد سازماني استراتژی اصلي سيكا به حساب می‌آید. از سال 2012، سيكا  بیش از 22 شركت را خريده و 25 شعبه افتتاح  و بیش از 51 كارخانه جديد تاسيس كرده است. مفهوم بازار هدف با موفقيت پایه گذاری شده است و جهت گیری‌های كلان باعث رشد شرکت شده اند. در اين راستا، نوآوري از اركان اصلي مدل رشد سيكا است: 333 اختراع جديد ثبت شده‌ است و 20 مركز فناوري بین‌المللی در كشورهاي مختلف فعاليت دارند.

از سال 2012، سيكا در فهرست پيشگامان سوييس (SLI) می باشد که اين فهرست شامل 30 شركت بزرگ سوييسي با بيشترين نقدينگي است. سيكا متعهد به تحقق توسعه پايدار است. استراتژی پايداري سيكا با موفقيت آغاز شده و از اكثر اهداف تعيين شده براي سال 2017 فراتر رفته است. دستورالعمل‌های «ابتكار گزارش‌دهي جهاني» چارچوبي را براي گزارش‌دهي پايدار از سال 2013 فراهم آورده است.

 

كارآفريني ثابت و پايدار

سيكا به مسايل زيست محيطي در تمام طول زنجيره ارزش توجه دارد و شاخص گزارش‌دهي جهاني (GRI) و اصول «معاهده جهاني سازمان ملل» را پذیرفته است و فعالیت‌هایی مانند توسعه پایگاه‌های داده پايداري محصول را مطابق با اقدامات بین المللی «ارزيابي چرخه زندگي (LCA)» ادامه می‌دهد.

همكاري ها با سازمان‌های غيرانتفاعي و مؤسسات علمي معتبر، مانند ETH در زوريخ، دانشگاه فرايبورگ يا دانشگاه توكيو، بیشتر شده است. بررسي درخواست‌های استادي، كه از طرف سيكا در مراسم صدمين سالگرد اعطاء شد، با موفقيت به پايان رسيد. در سال 2013، دكتر جان ورمانت از طرف هيئت رييسه مؤسسات فدرال فناوري سوييس به مقام استادي در زمينه مواد نرم در ETH زوريخ (موسسه فدرال فناوري سوييس) نائل آمد. سيكا به پروژه‌های توسعه پايدار و انسان دوستانه خود ادامه می‌دهد و همچنین در كشورهايي كه در آن‌ها شعبه دارد، از پروژه‌های اجتماعي حمايت می‌کند.

 

سازمان

از ژانويه 2013، تجارت سيكا در هفت بازار هدف متمركز شده است كه عبارتند از:افزودنی های بتن، آب‌بندي، پوشش بام، كف‌پوش های صنعتی، چسب و درزگیرها، تعمیر، ترمیم و مقاوم سازی و صنعت. براي تمام اين بازارهاي هدف، واحدهاي تحقيق و توسعه ايجاد شده است.

مفاهيم جامع ارائه شده توسط سيكا در تمام چرخه عمر يك مجموعه، از ساخت تا تعمير، ترميم يا توسعه، توجه دارند.